Добре дошли на страницата на средношколското състезание

"ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ" 2024
22.03.2024 г.

 

 Списък с допуснатите участници в трети кръг 

 №

Училище

Тема

Форма на участие

Ръководители/

Участници

Клас

1.

Професионална гимназия

"Свети Димитър Солунски"

гр. БЕЛОСЛАВ

1. Възобновяеми енергийни източници

макет

Янна Иванова

Ръководител

Габриела Пламенова Димитрова

10

2.

Варненска морска гимназия

"Св. Николай Чудотворец",

 

гр. Варна

2. Водород - горивото на бъдещето

Презентация на ученическа разработка

Донка Петрова

Ръководител

Даниел Станиславов Енчев

12

Даниел Тихомиров Тодоров

12

Живко Красимиров Додников

12

Никола Станиславов Недялков

12

3. Вятърът - възможност за получаване на чиста електрическа енергия

 

МАКЕТ

инж. Елена Поповска

Ръководител

инж. Анелия Шойлева

Ръководител

Даниел Иванов Иванов

11

Божидар Евстатиев Желязков

12

Божидар Димитров Димитров

12

4. Вятърът възможност за получаване на чиста електрическа енергия

Презентация на ученическа разработка

инж. Елена Поповска

Ръководител

Георги Илиянов Вичев

11

Васил Веселинов Обретенов

11

5. Интелигентен дом - Енергоспестяване с IoT устройства у дома

Презентация на ученическа разработка

инж. Георги Георгиев

Ръководител

инж. Николай Иванов

Ръководител

Емил Ивов Ангелов

11

Александър Полинов Ангелов

11

Владимир Атанасов Нанков

11

3.

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

"Акад. Благовест Сендов"

 

гр. Варна

6. Разработване на парен двигател със затворен цикъл

Презентация на ученическа разработка

Инж. Илиян Илиев

Ръководител

Александър Цонев Йорданов

11

Валентин Петров Петков

11

7. Кораби с хибридно задвижване

Презентация на ученическа разработка

Инж. Илиян Илиев

Ръководител

Филип Свиленов Сантана

10

Петър Иванов Иванов

10

8. ГЕНИУС (Градове, Енергични, Напредничави, Иновативни, Устойчиви и Смели)

МАКЕТ

Вениз Йорданова

Ръководител

Спас Георгиев Киров

11

Мартин Стоянов Анастасов

11

9. Плаваща хибридна система в Черно море

Презентация на ученическа разработка

Вениз Йорданова

Ръководител

Димитър Михаилов Велчев

11

Мартин Ивелинов Иванов

11

10. Колектор за събирана на енергия от подводните течения

Презентация на ученическа разработка

Вениз Йорданова

Ръководител

Мартин Мирославов Митев

11

Кристиян Миленов Курдов

11

11.  Аерогенератор

Презентация на ученическа разработка

Вениз Йорданова

Ръководител

Денислав Ивелинов Михайлов

10

Никола Борилов Балев

10

12.  Хибридна система за независимо захранване на електромобили

 

Презентация на ученическа разработка

Вениз Йорданова

Ръководител

Теодора Стаменова Николова

11

Илиян Кирилов Липовански

11

4.

Варненска търговска гимназия

„Г. Ст. Раковски“

 

гр. ВАРНА

13.  Генериране на енергия от въздушната струя в комините

МАКЕТ

Гергана Великова

Ръководител

Себастиан Андонов Тодоров

11

5.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

“Васил Левски”

 

гр. Варна

14.  Морска енергия

МАКЕТ

Инж. Пламен Панайотов

Ръководител

Цветина Георгиева Георгиева

11

Лорета Полихронова Георгиева

11

Радостин Жеков Георгиев

11

15.  Соларна енергия

МАКЕТ

Елена Димитрова Денева

11

Рая Цанкова Антова

11

Симона Бориславова Машкова

11

6.

Основно училище

„Йордан Йовков“

 

гр. Варна

16.  ПАВЕЦ

Демонстрационен клип

Даниела Баева

Ръководител

Николай Стоянов Тодоров

7

7.

Основно училище

"Свети Свети Кирил и Методий"

 

гр. Габрово

17.  Енергонезависима къща

МАКЕТ

инж. Боян Аврамов

Ръководител

Денислав Симеонов

7

18.  Възобновяеми източници на енергия

Презентация на ученическа разработка

инж. Боян Аврамов

Ръководител

Пенка Йотева

Ръководител

Денислав Симеонов

7

8.

Професионална гимназия по електротехника и електроника

"М. В. Ломоносов"

гр. Горна Оряховица

19.  Енергия на морските вълни

Презентация на ученическа разработка

Мариян Атанасов

Ръководител

Михаела Ивайлова Радева

11

9.

Професионална гимназия по ядрена енергетика

"Игор Курчатов"

 

гр. Козлодуй

20. Нискоенергийни и пасивни сгради

Презентация на ученическа разработка

инж. Валентина Станева

Ръководител

Андрей Мирославов Росенов

11

Инес Стефанова Коцева

11

21. Ядрената енергия за устойчив енергиен преход

Презентация на ученическа разработка

Екатерина Гълъбинова Захариева

10

10.

Професионална гимназия

"Васил Димитров"

 

гр. МАДАН

22.  БРАУН ГАЗ ГЕНЕРАТОР

МАКЕТ

инж. Нонка Кадиева

Ръководител

Деан Емверов Хайдушки

11

23.  Безжично управление на асинхронни двигатели

МАКЕТ

Деан Емверов Хайдушки

11

11.

Професионална гимназия по техника и технологии

"Атанас Димитров"

 

гр. НОВА ЗАГОРА

24.  БиоГЕЦ "Градус - Нова Загора" - алтернатива за устойчив енергиен преход

Презентация на ученическа разработка

 

Апостол Проданов

Ръководител

Красимир Илчев Илчев

12

25. Електрозахранване от фотоволтаични панели на еднофамилна къща.

Презентация на ученическа разработка

 

Красимир Илчев Илчев

12

12.

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм

 

гр. Панагюрище

26.  Съвместна работа на фотоволтаик и ветрогенератор

Образователен модул

инж. Ненчо Ненчев

Ръководител

Николай Василев Шишков

12

27.  Слънчеви панели от хранителни отпадъци

Презентация на ученическа разработка

Георги Данаилов Байряков

11

28.  Гравитационни батерии

Презентация на ученическа разработка

Мартин Маринов Нонов

11

29.  Енергия от отпадъци

Презентация на ученическа разработка

Спартак Мариан Кеков

11

13.

Средно училище

"Стоян Заимов"

 

гр. ПЛЕВЕН

30.  Споделена енергия от соларни панели

МАКЕТ

Петя Христова - Стоянова

Ръководител

Николай Георгиев Александров

6

Симеон Пламенов Чомаковски

6

14.

Професионална гимназия по  механоелектротехника

 

 гр. Плевен

 

31.  Фотоволтаична система със следящ и защитен механизъм

МАКЕТ

Красимир Иванов

Ръководител

Мартин Павлинов Горанов

9

Даниел Мирославов Дишков

9

32.  Технически параметри и характеристики на енергийноефективното LED осветление

Презентация на ученическа разработка

Доротея Данаилова Йоткова

10

15.

Професионална гимназия по електротехника и електроника

 

гр. Пловдив

33.  Енергиен навигатор

Презентация на ученическа разработка

Инж. Нина Райчева

Ръководител

Васил Георгиев Митев

9

34. Слънчеви пътешественици

Презентация на ученическа разработка

Инж. Нина Райчева

Ръководител

Владимир Николов Белишки

10

Ерик Николаев Дингилов

10

35. Преобразувател на топлинни загуби

Презентация на ученическа разработка

инж. Виолета Трифонова

Ръководител

Стефан Александров Христов

10

Стилиян Георгиев Атанасов

10

16.

Свищовска професионална гимназия

"Алеко Константинов"

 

гр. Свищов

36. Проектиране на дом с висока енергийна ефективност и автономност  при добива на енергия

Презентация на ученическа разработка

инж. Красимир Кирилов

Ръководител

Борислав Димитров Богданов

12

37.  Проектиране на дом с висока енергийна ефективност и автономност  при добива на енерги

МАКЕТ

Владислав Димитров Богданов

12

17.

Професионална гимназия по механоелектротехника

"Ген. Иван Бъчваров",

 

 гр. Севлиево

 

38.  "Зелената ХЕС"

МАКЕТ

инж. Дияна Николова

Ръководител

Мюрсел Юсеинов Кадиров

10

39.   Безконтактно зареждане на електромобилите

МАКЕТ

Митко Росенов Николаев

9

Коста Илиян Иванов

9

40.  HydroMobility

МАКЕТ

Иван Иванов

11

Георги Христов

11

Ивелин Иванов

11

41.  Управление на помпена система

МАКЕТ

Николай Павлов Андреев

12

18.

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Кюри"

 

гр. Сливен

42.  Производство и съхранение на електроенергия без въглеродни емисии

МАКЕТ

д-р инж. Петър Хесапчиев

Ръководител

Диан Димитров

Ръководител

Ваня Иванова Иванова

11

Стилиян Стоянов Танев

11

43.  Интелигентно улично осветление

МАКЕТ

инж. Марина Бояджиева

Ръководител

Николай Георгиев Костадинов

11

Виктор Цветомиров Панайотов

12

Георги Бориславов Касъров

12

19.

Професионална гимназия по електротехника и технологии

"Г. С. Раковски"

 

гр. Стара Загора

44. Изработване на маломощен вятърен генератор с вертикална ос за нуждите на Радиоклуба LZ1KGR

МАКЕТ

Андрей Андреев

Ръководител

Марк Спасов Михов

11

Рами Набил Сайф

11

45.  Изработване на проектно решение на обект „Изграждане на фотоволтаична централа разположена на покрива на сграда на ПГЕТ „Г.С. Раковски“ гр. Стара Загора.

Презентация на ученическа разработка

инж. Георги Воденичаров

Ръководител

Магдалена Кристианова Наскова

12

Мариян Динков Вълчанов

11

46.  Използване на честотни регулатори Lenze, Danfoss, Omron и трифазен анализатор RTU401 в часовете Учебна и Лабораторна практики.

Образователен модул

инж. Георги Воденичаров

Ръководител

Мариян Динков Вълчанов

11

Мартин Пламенов Стоянов

12

47.  Хронология на успехите, постигнати от учениците на ПГЕТ „Г.С. Раковски“ при съвместната дейност на клуба по интереси ВЕИ и Радиоклуба LZ1KGR.

Демонстрационен клип

инж. Георги Воденичаров

Ръководител

Живка Бинкова Стоянова

12

Цветозар Пенков Николов

9

48.  Представяне на най-големите проекти, успехи и постижения на учениците от ПГЕТ „Г.С. Раковски“, участници в клуба по интереси ВЕИ и Радиоклуба LZ1KGR.

Портфолио на ученически дейности

инж. Георги Воденичаров

Ръководител

Магдалена Кристианова Наскова

12

Мариян Динков Вълчанов

11

49. Стенд за изпитване на маломощни вятърни генератори с хоризонтална или вертикална оси

МАКЕТ

инж. Георги Воденичаров

Ръководител

Георги Йорданов Генчев

12

20.

Професионална гимназия по селско стопанство

"Свети Георги Победоносец"

 

гр. СУВОРОВО

50. Електромобил със система за превенция на челен сблъсък

МАКЕТ

Владимир Иванов

Ръководител

Тодор Георгиев Георгиев

9

Ивайло Десиславов Йорданов

9

Сава Георгиев Савов

11

Даниел Йорданов Иванов

11

21.

Средно училище

"Панайот Волов"

 

гр. ШУМЕН

51. Без замръзване

Презентация на ученическа разработка

Мария Желязкова

Ръководител

Християна Миленова Стойчева

9

Лариса Тихомирова Мартинова

9