Добре дошли на страницата на средношколското състезание

"ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ 2023"
24.03.2023 г.

 

 Списък с допуснатите участници в трети кръг 

Участници

Клас

Ръководител, училище, град

Тема

Форма на участие

1.

Пламена Петева Павлова

7

Лиляна Великова,

Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров",

Варна

Използване на възобновяеми източници на енергия

Макет

2.

Славил Пламенов Стоянов

Нарек Арами Джулакян

Теодор Веселинов Таракчиев

12

12

11

Владимир Иванов,

ПГСС "Св. Георги Победоносец",

Суворово

GREEN ENERJY SYSTEM

Демонстрационен клип

3

Николай Николаев Дойков

12

инж. Анатолий Парашкевов,

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов",

Свищов

Преносим апарат за точково заваряване

Макет

4

Мартин Венциславов Бобев

Преслав Яворов Петков

12

12

Георги Господинов; Йордан Йорданов,

НПТГ "Шандор Петьофи",

Разград

Релейно-контакторна схема за управление и реверсиране на асинхронен двигател

Макет

5

Ивайло Стоянов Камбуров

Дамян Динков Динев

12

12

Апостол Проданов,

Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров",

Нова Загора

Енергийно независима къща

Макет

6

Красимир Илчев Илчев

 11

Апостол Проданов,

Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров",

Нова Загора

Зелената енергия - проблеми и перспективи в ЗММ АД Нова Загора

Презентация на ученическа разработка

7

Филип Свиленов Сантана

9

Теодор Маринов,

ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов",

Варна

Енергийна ефективност от пиезокристали

Презентация на ученическа разработка

8

Тодор Тодоров Колев

9

Теодор Маринов,

ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов",

Варна

Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на пиезокристали

Презентация на ученическа разработка

9

Теодора Стаменова Николова

10

Илиян Илиев,

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърна системи,

Варна

Климатизация на сграда с въглероден генератор и пиезо стъпала

Презентация на ученическа разработка

10

Мартина Ивайлова Николаева

Мая Николаева Найденова

11

11

Невена Милева,

ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“, гр. Варна

"Соларна гора на покрива на ПГКМКС"

Презентация на ученическа разработка

11

Мира Здравкова Хаджийска

12

Вениз Йорданова,

ПГКМКС ,,Акад. Благовест Сендов", Варна

Изграждане на отоплителна инсталация за нуждите на ПГКМКС ,,Акад. Благовест Сендов“ гр. Варна чрез използване на геотермална енергия

Презентация на ученическа разработка

12

Мехди Селимехмедов Якупов

12

Анастас Кисьов,

ПГТТ "Христо Ботев",

Смолян

Електрически турбокомпресор

Макет

13

Борислав Димитров Кушев

Явор Димитров Костадинов

12

12

инж. Светлана Костова,

ПГЕЕ "М. В. Ломоносов",

Горна Оряховица

Проект за изграждане на Фотоволтаична централа на покривна конструкция

Презентация на ученическа разработка

14

Мариян Динков Вълчанов

Николай Красимиров Илиев

Атанас Георгиев Георгиев

10

10

12

инж. Георги Воденичаров,

ПГЕТ "Г.С. РАКОВСКИ",

Стара Загора

Слънчев тракер

Макет

15

Живка Бинкова Стоянова

Цветозар Пенков Николов

11

8

инж. Георги Воденичаров,

ПГЕТ "Г.С. Раковски",

Стара Загора

Електрозахранване от фотоволтаичен панел за нуждите на радиокомуникации при бедствия и аварии

Демонстрационен клип

16

Мариян Динков Вълчанов

10

инж. Георги Воденичаров

ПГЕТ "Г.С. Раковски",

Стара Загора

Електрозахранване от фотоволтаичен панел за нуждите на радиокомуникации при бедствия и аварии

Макет

17

Магдалена Кристианова Наскова

Слав Георгиев Иванов

11

12

инж. Георги Воденичаров,

ПГЕТ "Г.С. Раковски",

Стара Загора

Развитието на вятърната енергия и опазване на природата

Презентация на ученическа разработка

18

Анна-Мария Иванова Иванова

10

инж. Валентина Станева,

Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов",

Козлодуй

Умни градове - Климатизация на умния дом. Удобство и уют

Презентация на ученическа разработка

19

Венцислав Марианов Танков

11

инж. Валентина Станева,

Професионалнагимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов",

Козлодуй

Климатична сплит система

Демонстрационен клип

20

Габриела Веселинова Стоянова

Персиан Ивелинов Иванован

9

9

Светослава Игнатова,

ПГТЕ "Христо Ботев",

Перник

Ефективност при използване на алтернативни енергийни източници на енергия

Презентация на ученическа разработка

 

21

Радослав Алли Абас

Николай Александров Стоянов

9

9

Светослава Игнатова,

ПГТЕ "Христо Ботев",

Перник

Необичайни източници на енергия

Презентация на ученическа разработка

22

Илиян Иванов Стоянов

Димитър Кирилов Богданов

Георги Кирилов Чибукчиев

9

9

9

инж. Нина Райчева,

Професионална гимназия по електротехника и електроника,

Пловдив

Соларно-термична кула

Макет

23

Владимир Николов Белишки

Ерик Николаев Дингилов

9

9

инж. Нина Райчева,

Професионална гимназия по електротехника и електроника,

Пловдив

Смарт сграда

Макет

24

Ивелин Петков Иванов

Иван Георгиев Иванов

Георги Ангелов Христов

Ивайло Ивайлов Стоянов

10

10

10

10

инж. Дияна Николова,

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров",

Севлиево

Умна енергонезависима ферма

Макет

25

Тихомир Мартинов Минков

Десислав Иванов

Светослав Сашев Събев

Николай Павлов Андреев

10

11

11

11

инж. Дияна Николова,

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров",

Севлиево

„Биомеханика за електричество“

Презентация на ученическа разработка

26

Андрей Георгиев Димитров

Неделин Пламенов Ганев

11

11

инж. Станислав Семков,

Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив

Е-fitness

Макет

27

Цветелина Кръстева

Данаил Викторов Иванов

Мартин Калинчев Челебиев

Сияна Александрова Костадинова

7

7

7

7

Грета Стоянова, Таня Сребрева,

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията",

Бургас

ЕКОландия

Макет

28

Георги Бориславов Касъров

Мирослав Николаев Минчев

11

11

д-р инж. Петър Хесапчиев,

ПГЕЕ "Мария Кюри",

Сливен

Електромобилност и зелена енергия

Макет

29

Владислав Николаев Буковски

Тодор Пламенов Тодоров

9

9

Красимир Иванов,

ПГ по механоелектротехника,

Плевен

Управление на два лентови транспортьора

Макет

30

Вилислав Людмилов Василев

9

Красимир Иванов,

ПГ по механоелектротехника,

Плевен

Автоматично включване на резервен електропровод

Макет

31

Валентин Петров Петков

Александър Цонев Йорданов

10

10

Илиян Илиев,

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърна системи,

Варна

Преобразуване на звук в енергия  Презентация на ученическа разработка

32

Димитър Любенов Радев

Лъчезар Тодоров Тодоров

Денислав Георгиев Георгиев

8

8

 8 
Донка Петкова, Георги Георгиев

Варненска морска гимназия " Св. Николай Чудотворец", Варна
 Училище на бъдещето Макет 

33

 Даниел Тихомиров Тодоров
Никола Станиславов Недялков

 11

 11

Донка Петкова, Георги Георгиев

Варненска морска гимназия " Св. Николай Чудотворец", Варна

 Училище на бъдещето Макет 

34

Мария Ивайлова Иванова

10

инж. Валентина Станева,

Професионалнагимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов",

Козлодуй

Ядрената енергетика - енергия за чиста природа Презентация на ученическа разработка 

35

Тодор Пламенов Тодоров

9

Красимир Иванов,

ПГ по механоелектротехника,

Плевен

Управление на градинска поливна система

Макет 

36

Стелияни Петрова Костадинова

Далия Бориславова Бешковска

Димитър Мирославов Марков

11

11

11

инж. Пламен Панайотов

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски", 
Варна

 Енергоефективни източници  Макет