КРЪГЛА МАСА
 ЕИНИЕ 2023

23-24.03.2023 г.

ТЕМА

„Популяризиране на възможностите за професионална реализация в областта на енергетиката“

в рамките на седмото национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

на  тема „Зелената енергия – проблеми и перспективи“

!!!Програма!!!