Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние”