Класиране на учениците от
Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“
Зала 815Е, 21.03.2019 г., ТУ – Варна

1 място
Денис Али Риза Карайту – ПГ по електротехника - „Следваща стъпка“

2 място
Олександър Викторович Ковалчук – ПГ „проф. д-р Асен Златаров“ – „Вятърна енергея“

3 място
Атанас Светославов Атанасов - ПГ по електротехника – „Най – големите ВЕЦ“
Денесав Савов Пенчев - ПГ по електротехника – „Най – големите ВЕЦ“


Класиране на учениците от
Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“
Зала 814Е, 21.03.2019 г., ТУ – Варна

1 място – 390 от 400 точки
Юнуз Неджиб Юнуз, 10 клас– ПГЕ - Варна
Стелиян Младенов Богданов, 10 клас – ПГЕ – Варна

2 място – 355 от 400 точки
Феодор Александров Василев, 11 клас – ПГТ „проф. Асев Златаров“
Георги Кресимиров Луканов, 11 клас – ПГТ „проф. Асев Златаров“
Иван Веселинов Петров, 11 клас – ПГЕ – Варна

3 място – 350 от 400 точки
Горчо Христов Горчев, 11 клас – ВМГ - Варна
Симеон Иванов Желев, 11 клас - ВМГ - Варна
Ивана Пламенова Иванова, 12 клас - ВМГ – Варна
Петър Стефанов Стефанов, 8 клас – ПГЕ - Варна


Класиране на учениците от
Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“
Зала 301Е, 21.03.2019 г., ТУ – Варна

1 място
Любослав Бисеров Аначков – СПГ по електроника „Джон атанасов“ – 10 клас – „Електровелосипед“

2 място
Борис Цветанов Захариев – ПГ по електротехника и електроника – Пловдив – 10 клас - „Двигател на Стърлинг“
Николай Иванов Нендов – ПГ по електротехника и електроника – Пловдив – 10 клас - „Двигател на Стърлинг“

3 място
Стоян Димитров Цветанов – ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен – 11 клас - „High – Tech Building”
Даниел Радославов Рачев – ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен – 11 клас - „High – Tech Building”
Николай Ивелинов Маринов – ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен – 11 клас - „High – Tech Building”


Класиране на учениците от
Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“
Зала 823Е, 21.03.2019 г., ТУ – Варна

1 място
Енергетиката и ние – мобилно приложение, Олександър Ковалчук, 12 клас.

2 място
Оптимизиране на ресурсите в конна база – Васил Стоянов, Деница Караушева , 12 клас, 8 клас;
Безопасност на АЕЦ с реактори ВВЕР – Радослав Тодоров, 10 клас.

3 място
Електроснабдяване на Асарел – Медет АД – Валентин Данков, Иван Обретенов, 11 клас;
Безконтактна електрическа енергия – Вяра Язъджиян, Стоян Тодоров, 12 клас;
Енергия с всяка крачка – Владислав Ненчовски, Симона Нинова, 11 клас, 9 клас.


Класиране на учениците от
Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“
Зала 212Е, 21.03.2019 г., ТУ – Варна

1 място
Живко Пламенов Иванов – 12 клас – ПГЕ – Варна
Денис Исметов Мустафов – 10 клас – ПГМЕТТ – Шумен

2 място
Павел Димитров Дамянов – 11 клас – ПГМЕТТ - Севлиево
Ибрахим Шенолов Кисьов – 11 клас – ПГМЕТТ – Севлиево
Светозар Георгиев Йорданов – 11 клас – ПГМЕТТ - Севлиево
Радослав Ангелов Петров – 11 клас – ПГМЕТТ - Севлиево

3 място
Алекси Бобев Станоев – 10 клас – ПГМЕТ - Севлиево
Алекси Бобев Станоев – 10 клас – ПГМЕТ - Севлиево
Айдинер Беядиков Чочев – 10 клас – ПГМЕТ – Севлиево
Евгени Мирославов Генов– 10 клас – ПГМЕТ – Севлиево