21.03.2019 г. (четвъртък)

8.30 – 9.30 ч. - Регистрация и изложение на макетите на участниците в състезанието

9.30 – 10.00 ч. - Откриване на състезанието

10.00 – 12.30 ч. - Представяне на разработките по секции – І част

12.30 – 13.15 ч. - Обяд

13.15 – 15.45 ч. - Представяне на разработките по секции – ІІ част

15.45 – 16.30 ч. - Оценяване на участниците в състезанието

16.30 ч. - Награждаване на участниците

17.15 ч. - Закриване на състезанието

 

Организатори: ТУ – Варна, Община Варна , РУО – Варна Спонсори на състезанието:

  • Агрополихим
  • Солвей соди
  • Шнайдер Електрик България ЕООД
  • Вестас България
  • Калиакра Уинд Пауър АД