РЕГЛАМЕНТ

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние

Варна 03.2019 г.

ОРГАНИЗАТОРИ:
- Технически Университет – ВАРНА
- Община Варна
- РУО - Варна

І. ЦЕЛИ НА СРЕДНОШКОЛСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

 1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование за демонстриране на придобитите знания и умения по време на образователния процес.
 2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.
 3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната подготовка.
 4. Създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни гимназии.
 5. Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.
 6. Изграждане на работни колективи от различни участници в процеса на обучение и реализация на кадрите - средно образование, висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици от цялата страна на възраст от ІХ до ХІІ клас.

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват победителите от състезанието „Кое е най-важното технологично откритие, защо ? ”, които ще бъдат в отделна секция.

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг - подборен:

Всеки участник може да участва с :

 • Доклад с презентация (10 min);
 • Макет с презентация (10 min);
 • Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния образователен процес (10 min);
 • Филм на тема „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“ в рамките на 10

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.

Участниците ще бъдат разделени според вида на разработките в отделни секции.

В подборния кръг участват всички, представили разработките си до 25.02.2019 г. на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Компетентно жури с представители от Технически университет - Варна, представители от Община Варна, РУО – Варна, Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО- МЕР Варна, Електроразпределителни дружества и фирми от бранша.

 1. Втори кръг - Финалният кръг на състезанието ще се състои през месец март 2019 г. в ТУ-Варна. Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си. Присъстващите на мероприятието могат да задават въпроси към участниците.

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критерии за подбор на финалистите:

- пълнота на изработката;

- качество на разработката;

- приложимост;

- оригиналност на изпълнението.

 1. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
 2. Създава се комисия за подбор на участниците допуснати за финалния кръг с представители от ТУ - Варна и Община Варна.
 3. Създава се жури с председател от Технически университет - Варна и членове от Община Варна, РУО – Варна, Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО - МЕР Варна, Електроразпределителни дружества и фирми от бранша за оценяване на разработките във финалния кръг.
 4. Технически университет – Варна осигурява зали за провеждане на конференцията.
 5. Технически университет - Варна и Община Варна осигуряват:

- кафе пауза с обяд;

- награди за класираните на първите три места за различните групи;

- поощрителни награди за всички участници;

- сертификати за участие и признаването им за прием в ТУ- Варна за съответните специалности – Електроенергетика, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Топлотехника и ВЕИ, Електротехника и ВЕИ за учебната 2019/20 г.

 1. Разходите за пътни на участниците (и дневни за ръководителите при възможност) ще бъдат посрещнати от организаторите в рамките на бюджета на състезанието.