ПРОГРАМА
за провеждане на състезанието ЕИНИЕ 2021

26.03.2021 г. (петък)

!!!График за явяване по секции!!!

1. Установяване на връзка в платформата за провеждане

от 08:30 до 08:50

Виртуална зала 1

2. Откриване на състезанието

от 09:00 до 09:30

Виртуална зала 1

3. Заседания по секции

от 09:30 до 12:30

Виртуална зала – Секция 1

Виртуална зала – Секция 2

Виртуална зала – Секция 3

Виртуална зала – Секция 4

Виртуална зала – Секция 5

4. Обявяване на наградите и закриване на състезанието

от 14:00 до 14:30

Виртуална зала 1

5. Семинар

от 15:00 до 17:30

Виртуална зала 1

 

!!!График за явяване по секции!!!

 

При възникнали проблеми се обадете на един двата телефона:

ас. Антон Филипов, тел. 089 855 8184

ас. Пламен Станчев, тел. 087 742 5017