Общ брой на взелите участие ученици:  78
Общ брой на взелите участие учители - ръководители: 37
Общ брой на взелите участие училища:   19
Общ брой на представените есета, презентации,
макети, образователни модули и кратки филми:
53
Общ брой на взелите участие преподаватели от ТУ-Варна: 24
Общ брой на взелите участие в семинара: 26


СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ, ВЗЕЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА

СЕКЦИЯ 1

Първо място: Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия, 92 от 100 точки, екип от 6 ученика.

Второ място: Макет на ветрогенератор с подръчни материали, 91 от 100 точки, екип от 2 ученика.

Трето място: AC/DC, 88 от 100 точки, екип от 2 ученика.

СЕКЦИЯ 2

Първо място: Електронно устройство за автоматично повторно включване на електропровод, 98 от 100 точки, 1 ученик.

Второ място: Водноелектрически централи в България, 94 от 100 точки, екип от 2 ученика.

Трето място: Управление на автономна енергийна система, 93 от 100 точки, екип от 2 ученика.

СЕКЦИЯ 3

Първо място: Зелената енергия в бита, 98 от 100 точки, екип от 3 ученика.

Второ място: По "умен" електромер, 95 от 100 точки, екип от 3 ученика.

Трето място: Програмиране на роботи за изпълнение на различни дейности, 92 от 100 точки, екип от 2 ученика.

СЕКЦИЯ 4

Първо място: Умна интерактивна фотоволтаична пейка, 100 от 100 точки, екип от 4 ученика.

Второ място: Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но …, 87 от 100 точки, екип от 2 ученика.

Трето място: Да превърнем СО2 в електричество, 84 от 100 точки, екип от 2 ученика.

СЕКЦИЯ 5

Първо място: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето, 90 от 100 точки, 1 ученик.

Второ място: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето, 85 от 100 точки, 1 ученик.

Трето място: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето, 82 от 100 точки, 1 ученик.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ"
ТЕМИ НА РАЗРАБОТКИТЕ:  клас точки/от място
"Водородът - енергиен вектор на бъдещето" 12 88т./100  
AC/DC 12 88т./100 3 място
AC/DC 12 88т./100 3 място
Управление на автономна енергийна система 12 93т./100 3 място
Управление на автономна енергийна система 12 93т./100 3 място
„Град Перник –пътна инфраструктура и превозни средства“ 12 87т./100  
„Град Перник –пътна инфраструктура и превозни средства“ 12 87т./100  
"Зелената енергия в бита" 12 98т./100 1 място
"Зелената енергия в бита" 12 98т./100 1 място
"Зелената енергия в бита" 12 98т./100 1 място
Програмиране на роботи за изпълнение на различни дейности. 12 92т./100 3 място
Програмиране на роботи за изпълнение на различни дейности. 12 92т./100 3 място
По "умен" електромер 12 95т./100 2 място
По "умен" електромер 12 95т./100 2 място
По "умен" електромер 12 95т./100 2 място
АЕЦ, съхранение и преработка на ядрените отпадъци 12 70т./100  
Новости в технологиите за възобновяема енергия 12 89т./100  
Слънчевата енергия като алтернатива на топлинните електрически централи 12 75т./100  
Умна интерактивна фотоволтаична пейка 12 100т./100 1 място
Умна интерактивна фотоволтаична пейка 12 100т./100 1 място
Умна интерактивна фотоволтаична пейка 12 100т./100 1 място
Умна интерактивна фотоволтаична пейка 12 100т./100 1 място
Европейски законодателен акт за климата 9 82т./100  
Фотоволтаични системи 11 78т./100  
Зеления пакт в европейските страни - България 11 85т./100  
"В сърцето на най-чистия ТЕЦ на Балканите" 11 86т./100  
Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия 10 92т./100 1 място
Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия 10 92т./100 1 място
Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия 9 92т./100 1 място
Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия 9 92т./100 1 място
Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия 9 92т./100 1 място
Създаване на прототип на енергийно ефективен електромобил с много нисък разход на енергия 10 92т./100 1 място
Макет на ветрогенератор с подръчни материали 6 91т./100 2 място
Макет на ветрогенератор с подръчни материали 7 91т./100 2 място
Алтернативни източници на енергия - приносът на електромобилите за опазване на околната среда 11 73т./100  
Зелените технологии – приноса на България в Зеления пакт на Европа 9 65т./100  
Водноелектрически централи в България 9 94т./100 2 място
Днес, когато търсим причината за влошаването на околната среда… 6 79т./100  
Електронно устройство за автоматично повторно включване на електропровод 11 98т./100 1 място
"Енергия от отпадъци" 8 88т./100  
"Енергия от отпадъци" 8 88т./100  
Европейска промишлена стратегия 9 74т./100  
Ефекти от зеления пакт 9 70т./100  
"Електробуси за зелени градове" 8 83т./100  
"Електробуси за зелени градове" 8 83т./100  
Ролята на Съвета в Европейския зелен пакт 9 80т./100  
Автомобилът на бъдещето 11 86т./100  
Автомобилът на бъдещето 11 86т./100  
Енергия на морските вълни 11 76т./100  
"Да превърнем СО2 в електричество" 8 84т./100 3 място
"Да превърнем СО2 в електричество" 8 84т./100 3 място
"България среща климатичните и екологични предизвикателства" 9 79т./100  
"България среща климатичните и екологични предизвикателства" 10 79т./100  
България – участничка в Зеления пакт 10 76т./100  
България и приноса и в Европейския зелен пакт. 9 66т./100  
Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но последиците за здравето ни са сериозни 7 87т./100 2 място
Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но последиците за здравето ни са сериозни 7 87т./100 2 място
Есе на тема: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето 8 82т./100 3 място
Есе на тема: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето 8 90т./100 1 място
Есе на тема: Енергетиката и ние - моделиране и модели на бъдещето 8 85т./100 2 място