СЕМИНАР
 ЕИНИЕ 2021

25-26.03.2021 г.

ТЕМА

„Хармонизиране на обучението в средното и висшето училище в областта на професионалното образование“ в рамките на петото национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ на  тема „Приносът на България за Европейския зелен пакт“

!!!Програма на семинара!!!

Заключително заседание

от 15:00 до 17:45

Виртуална зала 1