СЕМИНАР
 ЕИНИЕ 2022

28-29.04.2022 г.

ТЕМА

„Практическото обучение в областта на енергетиката в средното и висшето училище – проблеми, възможности и перспективи“ в рамките на шестото национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ на  тема „Съвременни технически аспекти на енергийната независимост на България“

!!!Програма на семинара!!!

Заключително заседание

от 15:00 до 17:45

Виртуална зала 1