Общ брой на взелите участие ученици:  51
Общ брой на взелите участие учители - ръководители: 35
Общ брой на взелите участие училища:   19
Общ брой на представените есета, презентации,
макети, образователни модули и кратки филми:
33
Общ брой на взелите участие преподаватели от ТУ-Варна: 14
Общ брой на взелите участие в семинара: 19


СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ, ВЗЕЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА

СЕКЦИЯ 1

Първо място: Енергийна ефективност чрез SMART управление на технологични процеси, 94 от 100 точки

         Йордан Христов Костов, 11 клас,
         Мартин Димитров Димитров, 11 клас,

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Кюри", гр. Сливен
         Ръководител: д-р инж. Петър Хесапчиев

Второ място: Подобряване ефективността на фотоволтаичните системи в България, 90 от 100 точки

         Денис Николаев Коев, 12 клас

Професионална гимназия по електротехника и технологии "Г. С. раковски", гр. Стара Загора
         Ръководител: Георги Воденичаров

Трето място: "Възобновяеми енергийни източници" - идеята е да се изработи функционален макет на ветрогенератори с обща основа и голям работен ресурс, 89 от 100 точки

         Александър Цонев Йорданов, 9 клас
         Валентин Петров Петков, 9 клас

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, гр. Варна
          Ръководители: Кирил Димитров
                                 Илиян Илиев

СЕКЦИЯ 2

Първо място: Бордова система на прототип на електромобил с ултра нисък разход на енергия, 96 от 100 точки

         Костадин Жълтушкин, 10 клас
         Валентин Хаджиев, 10 клас

Професионална гимназия по селско и горско стопанство „Никола Вапцаров“, гр. Чепеларе
         Ръководител: инж. Тодор Лазаров

Второ място: Система за проследяване на движението на Слънцето на базата на Ардуино, 95 от 100 точки

          Мирчо Георгиев Мъглижанов, 10 клас
          Никола Каменов Стойчев, 12 клас

Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив
          Ръководител: доц. д-р Иван Бодуров

Трето място: Проектът ГИЗИ - за зелени градове, 80 от 100 точки

           Иван Георгиев Иванов, 9 клас
           Георги Ангелов Христов, 9 клас
           Здравко Илиев Здравков, 9 клас
           Ивайло Ивайлов Стоянов, 9 клас

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров", гр. Севлиево
          Ръководител: инж. Дияна Николова

СЕКЦИЯ 3

Първо място: Макет идея за енергонезависим дом, 97 от 100 точки

          Ивелин Петков Иванов, 9 клас
          Ерос Емилов Огнянов, 9 клас
          Тихомир Мартинов Минков, 9 клас

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров", гр. Севлиево
           Ръководител: инж. Дияна Николова

Второ място: Solar-E, Проектът представя робот, който се задвижва от соларни панели, 89 от 100 точки

           Мария Вячеславовна Токарева, 6 клас
           Мирослав Методиев Драганов, 6 клас

Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията", гр. Бургас
           Ръководители: Грета Стоянова,
                                  Таня Сребрева

Трето място: "Винаги има надежда", 81 от 100 точки

           Мехди Селимехмедов Якупов, 11 клас

Професионална гимназия по техника и технологии, гр. Смолян
            Ръководител: Анастас Кисьов

 

СЕКЦИЯ ЕСЕ

Първо място: Съвременни технически аспекти на енергийната независимост на България, 95 от 100 точки

           Никол Василева Чокоева, 10 клас

Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
           Ръководител: Румяна Георгиева

Второ място: „Как новите технологии измениха облика на електроенергетиката през последните 10 години“, 90 от 100 точки

Станислав Генадиев Михайлов, 11 клас

Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, гр. Кнежа
           Ръководител: Нели Дамяновска

Трето място: Потреблението на видовете енергийни източници в настоящето и бъдещето, 85 от 100 точки

           Кирил Веселинов Павлов, 11 клас

Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, гр. Кнежа
           Ръководител: Нели Дамяновска