РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние”

Варна 29.04.2022 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА и РУО - ВАРНА

 

Форми на участие

- Есе;

- Портфолио с презентация;

- Макет с презентация;

- Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния процес;

- Филм с продължителност до 10 мин.

 

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.

 

Участници в състезанието

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици до ХІІ клас от цялата страна.

Етапи на състезанието

1. Първи кръг (04.04 – 15.04.2022 г.) – Регистрация за състезанието и попълване на формуляри за участие на адрес: http://einie.tu-varna.bg

2. Втори кръг (15.04 – 18.04.2022 г.) - Разглеждане на постъпилите заявки и допускане за участие във финалния кръг. На 19.04 на страницата на състезанието http://einie.tu-varna.bg ще бъде публикуван списък с допуснатите участници в трети кръг.

3. Трети кръг (29.04.2022 г. в ТУ-Варна) - Финален кръг на състезанието. Представяне на разработките (в рамките на 10 мин.) и дискусия по темата. Класиране на участниците, награждаване на победителите и връчване на сертификати.

Критерии за оценка

- оригиналност на идеята;

- завършеност на разработката;

- изпълнение на разработката;

- приложимост на идеята;

- оригиналност на представянето.

Ресурсно осигуряване

1. Комисия по оценяването

1.1. Комисия за разглеждане на постъпилите заявки и допускане за участие във финалния кръг в състав - от представители на ТУ-Варна, РУО и Община Варна.

1.2. Жури за оценяване на разработките във финалния кръг - преподаватели от ТУ-Варна и представители на Община Варна, РУО-Варна, фирми от бранша и Асоциация на производителите на екологична енергия.

2. Финансово и материално осигуряване от страна на организаторите и спонсори

2.1. Награди за участниците, класирани на първите три места в съответните секции

3. Сертификати за участие в състезанието

Сертификатите се признават за прием в ТУ-Варна за учебната 2022/2023 г.– за следните специалности:

• Електроенергетика (ЕЕ);

• Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

• Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП);

• Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ);

• Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО);

• Електроника (Е);

• Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (АИУКС).

• Роботика и мехатроника (РМ)