ПРОГРАМА

на средношколското състезание

"ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ 2023"

24.03.2023 г. (петък)

                         08:00 – 09:15 – Регистрация и изложение на макетите на участниците

                         09:15 – 09:45 – Откриване на състезанието

                         10:00 – 12:30 – Представяне на разработките по секции

                         14:00 – 15:00 – Награждаване на участниците

                         15:15 – 17:00 – Кръгла маса

!!!Програма и график за явяване по секции!!!

 

Организатори: ТУ-Варна и РУО-Варна

 

С подкрепата на: