РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние”

Варна 24.03.2023 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА и РУО - ВАРНА

 

Форми на участие

- Макет;

- Презентация на ученическа разработка;

- Портфолио на ученически дейности;

- Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния процес;

- Демонстрационен клип с продължителност до 10 мин;

- Есе.

 

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище. Представянето на разработките трябва да се прави изцяло от ученици!

 

Участници в състезанието

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици до ХІІ клас от цялата страна.

Етапи на състезанието

1. Първи кръг (09.01 – 26.02.2023 г.) – Регистрация за състезанието и попълване на формуляри за участие на адрес: http://einie.tu-varna.bg

2. Втори кръг (27.02 – 03.03.2023 г.) - Разглеждане на постъпилите заявки и допускане за участие във финалния кръг. На 06.03 на страницата на състезанието http://einie.tu-varna.bg ще бъде публикуван списък с допуснатите участници в трети кръг.

3. Трети кръг (24.03.2023 г. в ТУ-Варна) - Финален кръг на състезанието. Представяне на разработките (в рамките на 10 мин.) и дискусия по темата. Класиране на участниците, награждаване на победителите и връчване на сертификати.

Критерии за оценка

- оригиналност на идеята;

- завършеност на разработката;

- изпълнение на разработката;

- приложимост на идеята;

- оригиналност на представянето.

Ресурсно осигуряване

1. Комисия по оценяването

1.1. Комисия за разглеждане на постъпилите заявки и допускане за участие във финалния кръг в състав - от представители на ТУ-Варна, РУО.

1.2. Жури за оценяване на разработките във финалния кръг - преподаватели от ТУ-Варна и представители на РУО-Варна, фирми от бранша и Асоциация на производителите на екологична енергия.

2. Финансово и материално осигуряване от страна на организаторите и спонсори

2.1. Награди за участниците, класирани на първите три места в съответните секции

3. Сертификати за участие в състезанието

Сертификатите се признават за прием в ТУ-Варна за учебната 2023/2024 г.– за следните специалности:

• Електроенергетика (ЕЕ);

• Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

• Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП);

• Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ);

• Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО);