РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние

Тема на състезанието: Технологии за устойчив енергиен преход

гр. Варна, 22.03.2024 г.

   

ОРГАНИЗАТОРИ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА и

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА  

Форми на участие

  • Макет;

  • Презентация на ученическа разработка;

  • Портфолио на ученически дейности;

  • Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния процес;

  • Демонстрационен клип с продължителност до 10 мин.

                 Няма ограничения за брой разработки за участник и училище. Представянето на разработките трябва да се                           прави изцяло от ученици!

Участници в състезанието

          В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици до ХІІ клас от цялата страна.

Етапи на състезанието

  1. Първи кръг (08.01. – 23.02.2024 г.) – Регистрация за състезанието и попълване на формуляри за участие на адрес:    http://einie.tu-varna.bg

    2. Втори кръг (26.02. – 05.03.2024 г.) - Разглеждане на постъпилите заявки и допускане за участие във финалния кръг. На 07.03. на страницата на състезанието http://einie.tu-varna.bg ще бъде публикуван списък с допуснатите участници в трети кръг.

    3. Трети кръг (22.03.2024 г. в ТУ - Варна) - Финален кръг на състезанието. Представяне на разработките (в рамките на 10 мин.) и дискусия по темата. Класиране на участниците, награждаване на победителите и връчване на сертификати.

Критерии за оценка

  • оригиналност на идеята;
  • завършеност на разработката;
  • изпълнение на разработката;
  • приложимост на идеята;
  • оригиналност на представянето.

Ресурсно осигуряване

    1. Комисия по оценяването

        1.1 Комисия за разглеждане на постъпилите заявки и допускане за участие във финалния кръг в състав - от представители на ТУ - Варна;

        1.2 Жури за оценяване на разработките във финалния кръг - преподаватели от ТУ – Варна, представители на РУО - Варна, фирми от бранша и Асоциация на производителите на екологична енергия.

   2. Финансово и материално осигуряване от страна на организатори и спонсори

        2.1 Зали за провеждане на състезанието;

        2.2 Презентационна техника;

        2.3 Награди за участниците, класирани на първите три места в съответните секции.

   3. Сертификати за участие в състезанието

Сертификати получават всички участници и се признават за прием в ТУ - Варна за учебната 2024/2025 г. за следните специалности:

          • Електроенергетика (ЕЕ);

          • Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

          • Топлотехника и инвестиционно проектиране (ТИП);

          • Електротехника и електротехнологии (ЕТЕТ); 

          • Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО).