Цели на средношколското състезание


1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование за демонстриране на придобитите знания и умения.

2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.

3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната подготовка.

4. Създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни гимназии.

5. Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.

6. Изграждане на работни колективи от различни участници в процеса на обучение и реализация на кадрите
средно и висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката.